การจัดส่ง Delivery Information

Free Delivery Above ฿2,500. Orders below ฿2,500 will be charged ฿250 for delivery fees.

  • We are opened Mondays to Fridays 9am – 6pm, except Saturdays, Sundays and Public Holidays.
  • Delivery may be delayed due to public holiday or high volumes seasons.
COUNTRY DELIVERY DURATION IN WORKING วัน
(MON-FRI)
COST OF DELIVERY
Thailand 1 – 5 วัน FREE Delivery เมื่อช็อปครบ ฿2,500 ขึ้นไป
Malaysia 1 – 5 วัน FREE Delivery เมื่อช็อปครบ ฿2,500 ขึ้นไป
Brunei Darussalam 1 – 5 วัน FREE Delivery เมื่อช็อปครบ ฿2,500 ขึ้นไป
Singapore 1 – 5 วัน FREE Delivery เมื่อช็อปครบ ฿2,500 ขึ้นไป
Vietnam 1 – 5 วัน FREE Delivery เมื่อช็อปครบ ฿2,500 ขึ้นไป
Thailand 1 – 5 วัน FREE Delivery เมื่อช็อปครบ ฿2,500 ขึ้นไป
Myanmar 1 – 5 วัน FREE Delivery เมื่อช็อปครบ ฿2,500 ขึ้นไป
Philippines 1 – 5 วัน FREE Delivery เมื่อช็อปครบ ฿2,500 ขึ้นไป
Qatar 1 – 5 วัน FREE Delivery เมื่อช็อปครบ ฿5,000 ขึ้นไป
Maldives 1 to 6 FREE Delivery เมื่อช็อปครบ ฿5,000 ขึ้นไป
Rest of the World 5 to 21 FREE Delivery เมื่อช็อปครบ ฿5,000 ขึ้นไป